KBT-podden
Transdiagnostisk fallformulering i KBT. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Bengt E Westling

Transdiagnostisk fallformulering i KBT. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Bengt E Westling

November 25, 2020

Trailer avsnitt 134 om transdiagnostisk fallformulering i KBT med Bengt E Westling.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

 

Gäst: Bengt E Westling

 

Hur gör man en transdiagnostisk fallformulering?

Vilken del av fallformuleringen angriper man först?

Ska man mäta mekanismmålen eller minskad symtom?

 

Lena Olsson-Lalor och Bengt E Westling hjälper oss att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

För att lyssna på avsnitt 134 behöver du prenumerera på KBT-podden.

Om du visar din uppskattning och prenumererar gör du det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Här kan du se boktips mm och starta din prenumeration: 

http://www.blienbattrebehandlare.se/134 

 

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Bengt E Westling Fil dr, docent i klinisk psykologi, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, psykoterapihandledare (KBT), excellent lärare (Uppsala universitet).

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

2. Kognitiv psykoterapi och konceptualisering. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Katarina Angermund

2. Kognitiv psykoterapi och konceptualisering. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Katarina Angermund

November 25, 2020

Klipp från avsnitt 2. Kognitiv psykoterapi och konceptualisering.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Katarina Angermund​

För att lyssna på hela avsnittet behöver du prenumerera på KBT-podden.

 

Bild_KBT-podden_001.jpg

Prenumerera här

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

  

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Katarina Angermund är socionom, leg. psykoterapeut och handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

 

Här kan du ta del av sammanfattning, gratismaterial och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Kontakt: info@blienbattrebehandlare.se

Klippning och redigering: "Teknikmillan" 

TFCO - Treatment Foster Care Oregon. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna Marshall och Cissi Green

TFCO - Treatment Foster Care Oregon. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna Marshall och Cissi Green

October 26, 2020

Klipp från avsnitt 177. TFCO - Treatment Foster Care Oregon.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Anna Marshall och Cissi Green​

För att lyssna på hela avsnitt 177 behöver du prenumerera på KBT-podden.

 

Bild_KBT-podden_001.jpg

Prenumerera här

Vad är TFCO - Treatment Family Care Oregon?

Vilka ungdomar får TFCO?

Vilken roll har teamledaren, familjeterapeuten och familjehemsfamiljen?

Vilken behandling får ungdomen och vilken behandling får hens familj?

Vad menas med förstärkt familjehem och intensiv behandling?

Hur ser upplägget för TFCO ut?

Vad säger forskningen om TFCO?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

  

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Anna Marshall är leg.psykoterapeut, KBT samt lärare och handledare

Cissi Green är socionom, familjeterapeut och handledare

 

 

Här kan du ta del av sammanfattning, gratismaterial och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Kontakt: info@blienbattrebehandlare.se

Klippning och redigering: "Teknikmillan" 

PYC - parenting young children. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Sandra Melander

PYC - parenting young children. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Sandra Melander

October 19, 2020

Klipp avsnitt 176. PYC - parenting young children.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Sandra Melander​

 

Vad är PYC - Parenting Young Children?

Vem ingår i målgruppen?

Vilka svårigheter har föräldrarna?

Hur kartlägger man svårigheter hos föräldern och barnet?

Vad finns det för forskning?

Vilka är de 4 stegen i programmet?

Vi får några tips från checklistorna som ingår i programmet?

Hur blir generalisering viktig för just den här klientgruppen?

Vem kan gå PYC-utbildningen?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

  

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Sandra Melander Metodutvecklare, kognitions- och beteendevetare, Msc psykologi

 

För att lyssna på hela avsnitt 176 behöver du prenumerera på KBT-podden.

Här kan du ta del av sammanfattning, gratismaterial mm:

http://www.blienbattrebehandlare.se/176 

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Kontakt: info@blienbattrebehandlare.se

Klippning och redigering: "Teknikmillan"

Dubbel-SORK inom KBT. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Tatiana Grönevik​

Dubbel-SORK inom KBT. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Tatiana Grönevik​

October 15, 2020

Trailer avsnitt 175. Dubbel-SORK inom KBT.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Tatiana Grönevik​

 

Vad är syftet med en dubbel-SORK?

Hur fyller man i en dubbel-SORK?

Vad blir problemet för barnet?

Vad blir problemet för föräldern?

Vad är det som i slutänden vidmakthåller problemet?

Hur går det för barnet i längden?

Vad kan man hjälpa till med?

Vem har största ansvaret för att en förändring ska bli av?

* En dubbel-SORK är användbar även i t ex par- familjeterapi och andra relationer.

Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

  

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Tatiana Grönevik Bachelor of Science in Psychology (UK), Grundläggandepsykoterapiutbildning, KBT steg 1 Barn och Ungdom i ett Familjeperspektiv. Beteendevetare och behandlare inom öppenvården i resursskolan.

 

För att lyssna på hela avsnitt 175 behöver du prenumerera på KBT-podden.

Här kan du ta del av sammanfattning, gratismaterial mm:

http://www.blienbattrebehandlare.se/175

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Kontakt: info@blienbattrebehandlare.se

Klippning och redigering: "Teknikmillan"

Att använda KBT som beteendevetare och behandlare inom resursskolan med integrerad öppenvård. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Tatiana Grönevik

Att använda KBT som beteendevetare och behandlare inom resursskolan med integrerad öppenvård. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Tatiana Grönevik

October 5, 2020

Trailer avsnitt 174

Att använda KBT som beteendevetare och behandlare inom resursskola med integrerad öppenvård.  

Detta är del 4 i serien om "Att använda KBT som..."" .

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Tatiana Grönevik​

 

Hur arbetar man med KBT som beteendevetare och behandlare inom resursskola med integrerad öppenvård?

På vilka sätt kan man ingå som behandlare i klassrummet?

Vilka fördelar finns det med att integrera öppenvården i skolverksamheten?

Hur kan man arbeta med hela familjen?

När använder man dubbelsorken?

 

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Tatiana Grönevik Bachelor of Science in Psychology (UK), Grundläggandepsykoterapiutbildning, KBT steg 1 Barn och Ungdom i ett Familjeperspektiv. Beteendevetare och behandlare inom öppenvården i resursskolan.

 

Här kan du hitta boktips, hållplatser, "freebies", länkar med mera: 

http://www.blienbattrebehandlare.se/174 

 

För att lyssna på hela avsnitt 174 behöver du prenumerera på KBT-podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.    

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Kontakt: info@blienbattrebehandlare.se

Klippning och redigering: "Teknikmillan"

Att använda KBT som psykolog och programledare i kriminalvården. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Johan Eriksson och David Ivarsson

Att använda KBT som psykolog och programledare i kriminalvården. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Johan Eriksson och David Ivarsson

September 28, 2020

Trailer avsnitt 173

Att använda KBT som psykolog och programledare i kriminalvården.

Detta är del 3 i serien "Att använda KBT som...." 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Johan Eriksson och David Ivarsson

 

Vilka behandlingsprogram arbetar man med i kriminalvården?

När arbetar man mer med manualstyrda behandlingar och när är man mer flexibel?

Vilken utbildningsnivå har programledarna?

Har programledarna en specifik utbildningsplan inom verksamheten?

Vad innehåller programledarnas handledning?

Är inspelade samtal, kollegiehandledning och feedback en viktig del av kunskapsutvecklingen?

Vilka teorier under paraplybegreppet KBT använder sig kriminalvården av?

Vilka delar av ”tredje vågens” KBT blir mer vanligt i behandlingsprogrammen?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

David Ivarsson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.

Johan Eriksson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.

 

Här kan du hitta boktips, hållplatser, "freebies", länkar med mera: 

http://www.blienbattrebehandlare.se/173

 

För att lyssna på hela avsnitt 173 behöver du prenumerera på KBT-podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.    

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Kontakt: info@blienbattrebehandlare.se

Klippning och redigering: "Teknikmillan"

Vad är Acceptance and Commitment Therapy- ACT del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Rikke Kjelgaard

Vad är Acceptance and Commitment Therapy- ACT del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Rikke Kjelgaard

September 23, 2020

Trailer avsnitt 114

Vad är Acceptance and Commitment Therapy- ACT del 2

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Rikke Kjelgaard

 

Hur ökar man psykologisk flexibilitet?

Vad är de 6 kärnprocesserna i ACT?

Hur väver man in ACTs kärnprocesser i behandlingen?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

  

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Rikke Kjelgaard är legitimerad psykolog och internationellt godkänd ACT trainer.

 

För att lyssna på hela avsnitt 114 behöver du prenumerera på KBT-podden.

Här kan du också hitta boktips, hållplatser, "freebies", länkar med mera: 

http://www.blienbattrebehandlare.se/114

 

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.    

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Kontakt: info@blienbattrebehandlare.se

Klippning och redigering: "Teknikmillan"

 

Vad är Acceptance and Commitment Therapy- ACT del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Rikke Kjelgaard

Vad är Acceptance and Commitment Therapy- ACT del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Rikke Kjelgaard

September 23, 2020

Trailer avsnitt 113

Vad är Acceptance and Commitment Therapy- ACT del 1

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Rikke Kjelgaard

 

Vad är Acceptance and Commitment Therapy – ACT? 

Vad är psykologisk flexibilitet? 

Vilka är de 6 kärnprocesserna i ACT?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

  

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Rikke Kjelgaard är legitimerad psykolog och internationellt godkänd ACT trainer.

 

För att lyssna på hela avsnitt 113 behöver du prenumerera på KBT-podden.

Här kan du också hitta boktips, hållplatser, "freebies", länkar med mera: 

http://www.blienbattrebehandlare.se/113

 

 

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.    

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Kontakt: info@blienbattrebehandlare.se

Klippning och redigering: "Teknikmillan"

 

Schematerapeutisk parterapi  del 1 - kartläggning. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Poul Perris

Schematerapeutisk parterapi del 1 - kartläggning. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Poul Perris

September 23, 2020

Trailer avsnitt 115

Schematerapeutisk parterapi del 1 - kartläggning

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Poul Perris

 

Vad är det huvudsakliga fokus i parterapi med schematerapeutisk inriktning?

Hur går kartläggningen till i parterapi med schematerapeutisk inriktning?

Vilka moment  ingår i kartläggningen?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

  

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Poul Perris är leg. läkare, leg. psykoterapeut, rektor och handledare vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

 

För att lyssna på hela avsnitt 115 behöver du prenumerera på KBT-podden.

Här kan du också hitta boktips, hållplatser, "freebies", länkar med mera: 

http://www.blienbattrebehandlare.se/115

 

 

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.    

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Kontakt: info@blienbattrebehandlare.se

Klippning och redigering: "Teknikmillan"

 

Play this podcast on Podbean App