91. Vad är självkänsla? - Självkänsla och perfektionism del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Irena Makower

March 18, 2019

Visste du att man kan tänka  självkänsla på många olika sätt för att kunna förstå och arbeta med våra patienter bättre?

Implicit och explicit, hög och låg, trygg och otrygg, kongruent och inkongruent, stabil och instabil.

Hur kan man skilja mellan en perfektionism som skapar lidande för patienten kontra  den perfektionism som istället är en drivkraft?

I dagens avsnitt hjälper Irena Makower oss att sortera, informera och inspirera oss till att arbeta med självkänsla och perfektionism i terapirummet.

Irena Makower är docent i psykologi, specialist i klinisk psykologi, leg psykolog/leg psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

För boktips, hållpunkter med mera, besök KBT-podden på Blienbättrebehandlare:

http://www.blienbattrebehandlare.se/91-vad-ar-sjalvkansla?---sjalvkansla-och-perfektionism-del-1/

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se

https://www.makowerpsykologi.se/ 

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:

https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 

Klippning: Camilla Andersson 

https://www.facebook.com/blienbattrebehandlare/

90. Tips till dig som vill frammana och arbeta med känslor i terapirummet - KÄNSLOSKOLA del 3 Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna Kåver

March 11, 2019

Hur frammanar vi känslor i terapirummet 

Hur arbetar vi direkt med de känslor som uppkommer?

Vågar vi behandlare verkligen frammana svåra känslor?

I tredje avsnittet av känsloskolan hjälper Anna Kåver oss att sortera, informera och inspirera oss till att bli en bättre behandlare genom att fokusera på känslor i terapirummet.

 

Anna Kåver är Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, certifierad handledare med inriktning på KBT samt författare. 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

För boktips, hållpunkter med mera, besök KBT-podden på Blienbättrebehandlare

http://www.blienbattrebehandlare.se/90-tips-till-dig-som-vill-frammana-och-arbeta-med-kanslor-i-terapirummet---kansloskola-del-3/

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se

http://annakaver.se/

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:

https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 

Klippning: Camilla Andersson 

https://www.facebook.com/blienbattrebehandlare/

89. Bra att veta om känslor för dig som är behandlare - KÄNSLOSKOLA del 2 Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna Kåver

March 4, 2019

Vad vet vi om hjärnan, signalsubstanser och hormoner när det gäller känslor?

Hur påverkar spegelneuronen vårt arbete som behandlare?

I andra avsnittet av känsloskolan hjälper Anna Kåver oss att sortera, informera och inspirera oss till att bli en bättre behandlare genom att fokusera på känslor i terapirummet - känslobaserad KBT.

Anna Kåver är Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, certifierad handledare med inriktning på KBT samt författare. 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

För boktips, hållpunkter med mera, besök KBT-podden på Blienbättrebehandlare

 

https://www.blienbattrebehandlare.se/89-bra-att-veta-om-kanslor-for-dig-som-ar-behandlare-kansloskola-del-2/

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se

http://annakaver.se/

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:

https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 

Klippning: Camilla Andersson 

https://www.facebook.com/blienbattrebehandlare/

88. Bra att veta om känslor för dig som är behandlare - KÄNSLOR del 1 Bli en bättre behandlare tillsammans med Lena Olsson-Lalor. Gäst Anna Kåver

February 25, 2019

Vilka fakta är bra att veta för dig som möter känslor i ditt terapeutiska arbete?

Vad behöver du kunna skilja på vad gäller grundkänslor, primära och sekundära känslor

Visste du att alla känslor behövs men att vi behöver hjälpa våra patienter att hantera dem?

I dagens avsnitt hjälper Anna Kåver oss att sortera, informera och inspirera oss i ämnet känslor.

Hon berättar hur vi som behandlare är hjälpta av kunskap om känslor.

 

Anna Kåver är Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, certifierad handledare med inriktning på KBT samt författare. 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

Boktips:

Himmel och helvete och allt däremellan av Anna Kåver

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se

http://annakaver.se/

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:

https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 

Klippning: Camilla Andersson 

https://www.facebook.com/blienbattrebehandlare/

 

87. Hur kan du som behandlare hjälpa en avhoppare från en sekt till psykisk hälsa? (sekter del 2)

February 18, 2019

Visste du att behandlingen skiljer sig något åt beroende på om du möter en avhoppare som har  varit första eller andra generationens medlem?

Vad innebär det att din klient behöver hjälp med att utveckla sin identitet?

Vilka frågor kan du hjälpa klienten att ställa till sig själv för att komma vidare?

I dagens avsnitt fortsätter Helena Löfgren att hjälpa oss att sortera, informera och inspirera oss till att bli en bättre behandlare till patienter som är avhoppare från en sekteristisk grupp.

Helena Löfgren är Leg. Psykoterapeut med lång erfarenhet av att arbeta med människor som varit i sekteristiska grupper samt egen erfarenhet av att ha varit i en sådan grupp.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se

http://lofgrensanalys.se/sv/

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:

https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 

Klippning: Camilla Andersson 

https://www.facebook.com/kbtpodden/

86. Vad behöver du känna till om sekter, manipulation och rekrytering när du behandlar en avhoppare (del 1)

February 11, 2019

Hur går processen till när en person blir medlem av en sekt?

Blir personen verkligen manipulerad?

Hur ser rekryteringen till sekter ut och hur blir man en avhoppare?

I dagens avsnitt hjälper Helena Löfgren oss att sortera, informera och inspirera oss till att bli en bättre behandlare till patienter som är avhoppare från en sekteristisk grupp.

Helena Löfgren är Leg. Psykoterapeut med lång erfarenhet av att arbeta med människor som varit i sekteristiska grupper samt egen erfarenhet av att ha varit i en sådan grupp.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se

http://lofgrensanalys.se/sv/

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:

https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 

Klippning: Camilla Andersson 

https://www.facebook.com/kbtpodden/

85. Bra att veta för dig som möter patienter som självskadar Del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst Sofia Lannér-Dybäck

February 4, 2019

Är du nyfiken på hur delarna i en funktionsanalys blommar ut vid utforskning?

Har du, precis som jag, ibland automatiskt kopplat ihop självskadebeteende med emotionellt instabilt personlighetsstörning?

I dagens avsnitt fortsätter Sofia Lannér-Dybäck att sortera, informera och inspirera oss till att bli en bättre behandlare vad gäller patienter som självskadar.

Du får många boktips både för dig och din patient.

Vi får också tips på var vi kan utveckla vårt bemötande.

Sofia Lannér-Dybäck är socionom, leg psykoterapeut och har arbetat med DBT-sedan 2004.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se

Kontakt till Sofia Lannér Dybeck förmedlas genom mail ovan.

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:

https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 

Klippning: Camilla Andersson 

https://www.facebook.com/kbtpodden/

84. Bra att veta för dig som möter patienter som självskadar Del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst Sofia Lannér-Dybäck

January 28, 2019

Visste du att patienter som självskadar vill att du ska veta hur de känner sig på insidan även om du inte kan se det på utsidan?

Visste du att självskadebeteende har flera funktioner?

Visste du att du som behandlare kan hjälpa patienter att hitta andra sätt att hantera  de svåra känslorna med hjälp av känsloreglering och medveten närvaro?

I dagens avsnitt hjälper Sofia Lannér-Dybäck oss att sortera, informera och inspirera oss till att bli en bättre behandlare vad gäller patienter som självskadar.

Det är bra att förstå patientens lidande  de faktiskt försöker, på sitt bästa sätt, att undvika ett öde värre än döden.

Det blir lätt en ond cirkel där patienten undviker men känner skuld och skam och därför döljer beteendet vilket skapar ännu svårare känslor att hantera.

Tyvärr är självskadande mycket belönande på kort sikt bl a med ångestlindring och ibland även endorfinutsöndring.

Du som behandlare kan hjälpa dessa personer bara genom att förstå hur allt sitter ihop.

Sofia Lannér-Dybäck är socionom, leg psykoterapeut och har arbetat med DBT-sedan 2004.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se

Kontakt till Sofia Lannér Dybeck förmedlas genom mail ovan.

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:

https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 

Klippning: Camilla Andersson 

https://www.facebook.com/kbtpodden/

83. Meningen med livet- att ge omsorg till andra från Perspektivtagande med sig själv och med andra. KBT-poddens julkalender 2018

December 24, 2018

Välkommen till KBT-poddens julkalender 2018

Lucka 24

Bild_KBT-podden_jul_ny_001.jpg

God Jul

Värd: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB  

Klippning: Camilla Andersson

Kontakt: info@kbt-podden.se eller https://www.facebook.com/kbtpodden/

82. Rollspel - registrera sug från Behandla missbruk - Community Reinforcement Approach KBT-poddens julkalender 2018

December 23, 2018

Välkommen till KBT-poddens julkalender 2018

Lucka 23

Bild_KBT-podden_jul_ny_001.jpg

God Jul

Värd: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB  

Klippning: Camilla Andersson

Kontakt: info@kbt-podden.se eller https://www.facebook.com/kbtpodden/