KBT-podden
1. Välkommen till KBT-podden

1. Välkommen till KBT-podden

August 17, 2017

En podd om hantverket kring att behandla psykisk ohälsa med kognitiv-beteendeterapi.

Innehållet kommer att sträcka sig mellan diskussioner om behandlartekniska detaljer till improviserade rollspel för att testa olika behandlingsmetoder, modeller och tekniker.

Jag kommer även att intervjua allt från experter inom branschen till ambitiösa studenter och från författare till föreläsare inom ämnet.

Podden har en klinisk ton och vill inspirera till att praktisera forskning, teorier och principer, allt under paraplybegreppet KBT.

Podden kommer att ge boktips och övningar och även ge möjlighet att ställa frågor.

Den här podden vänder sig till dig som vill bli behandlare, redan är behandlare och till oss alla  som  vill bli en bättre behandlare.

Jag som håller i podden heter Lena Olsson-Lalor och är leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt studierektor för KBTarnas Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT.

Min kompanjon Camilla Andersson klipper och producerar podden.

Vårt företag heter KBTarna Sverige.

Här hittar du mer om oss: http://www.blienbattrebehandlare.se/1-valkommen-till-kbt-podden/ 

På återhörande!

2. Kognitiv psykoterapi och konceptualisering. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Katarina Angermund.
Premium

2. Kognitiv psykoterapi och konceptualisering. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Katarina Angermund.

September 4, 2017

Lena Olsson-Lalor intervjuar Katarina Angermund i ämnet kognitiv psykoterapi och konceptualisering.

För att lyssna på detta avsnitt behöver du prenumerera på KBT-podden.

Om du visar din uppskattning och prenumererar gör du det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Här kan du se boktips mm och börja prenumerera: http://www.blienbattrebehandlare.se/2

 

I avsnittet får du veta vad kognitiv terapi är och varför det är verksamt. Beskrivning av skillnaden mellan automatiska tankar och andra tankar. Varför livsregler blir nödvändiga att använda sig av baserat på sanningarna om oss själva mm.

Värd: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Medverkande: Katarina Angermund: Socionom, leg. psykoterapeut och handledare och lärare i psykoterapi, KBT. 

Kontakt: info@blienbattrebehandlare.se 

 

3. Suicidprevention - Våga fråga, våga stanna och våga hjälpa med problemlösning. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

3. Suicidprevention - Våga fråga, våga stanna och våga hjälpa med problemlösning. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

September 11, 2017

I det här extra avsnittet minns vi de som tagit sitt liv och de som har lämnats kvar.

Vi behöver våga ställa frågan, stanna kvar och lyssna på svaren och våga hjälpa vidare med problemlösning.

Med: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

För boktips mm besök hemsidan och börja prenumerera på KBT-podden: 

https://www.blienbattrebehandlare.se/3-suicidprevention-vaga-fraga-vaga-stanna-och-vaga-hjalpa-med-problemlosning/ 

Kontakta oss som gör podden genom mail till info@blienbattrebehandlare.se 

4. Applicera KBT på dig själv och öka dina terapeutiska färdigheter. Experiencing CBT from the inside out. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: James Bennett-Levy
Premium

4. Applicera KBT på dig själv och öka dina terapeutiska färdigheter. Experiencing CBT from the inside out. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: James Bennett-Levy

September 18, 2017

I dagens avsnitt intervjuar Lena Olsson-Lalor Professor James Bennett-Levy.

För att lyssna på detta avsnitt behöver du prenumerera på KBT-podden.

Om du visar din uppskattning och prenumererar gör du det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Här kan du se boktips mm och starta din prenumeration:  

http://www.blienbattrebehandlare.se/4

 

Det handlar om hur man kan förbättra sina terapeutiska färdigheter genom upplevelsebaserade tekniker i KBT med hjälp av spsr-modellen. Man använder sig t ex av visualiseringar, beteendeexperiment och rollspel, allt i upplevelsebaserad anda för att gå från ”old way of being till new way of being” .

Vi talar också om hur man kan använda dessa modeller både i relationen mellan terapeut och klient men även i relationen mellan terapeut och handledare. Många använder den tillsammans med en co-terapeut och modellen går att använda både individuellt och i grupp. Antingen i utbildning eller som egenterapi i syfte att utveckla sig professionellt.

 

Värd: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Medverkande: James Bennett-Levy Professor University of Sydney i Australien.

  

Kontakt: info@blienbattrebehandlare.se

5. Beteendeterapi - klassisk och operant inlärning, KBT-behandling - teori och praktik. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor
Premium

5. Beteendeterapi - klassisk och operant inlärning, KBT-behandling - teori och praktik. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

October 2, 2017
I dagens avsnitt diskuterar Lena Olsson-Lalor och Mirja Wahlström bokstaven B i KBT dvs inlärningsteorin och beteendeterapi. 
 

För att lyssna på detta avsnitt behöver du prenumerera på KBT-podden.

Genom att visa din uppskattning och börja prenumerera gör du det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Här kan du ta del av boktips mm samt starta din prenumeration: http://www.blienbattrebehandlare.se/5

 
I avsnittet diskuterar vi vad inlärning är och hur vi som kliniker kan arbeta med beteenden och förstärkningsmönster för att hjälpa klienten till förändring och ett bättre mående.
Diskussionen går från klassisk betingning och hur fobier kan uppstå och behandlas, till operant inlärning och hur medvetna handlingar lärs in och hur vi även kan lära om och anpassa oss.
 
 

Värd: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Mirja Wahlström: Sociolog, behandlingsansvarig på HVB-hem samt student på KBTarnas Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT.
 

Kontakt: info@blienbattrebehandlare.se 

6. Motiverande samtal (MI) och GRIT med ensamkommande; att förstärka hopp och uthållighet i asylprocessen och vid avslag. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Liria Ortiz
Premium

6. Motiverande samtal (MI) och GRIT med ensamkommande; att förstärka hopp och uthållighet i asylprocessen och vid avslag. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Liria Ortiz

October 16, 2017

I detta avsnitt intervjuar Lena Olsson-Lalor Liria Ortiz i ämnet Motiverande samtal (MI) och GRIT för ensamkommande.

För att lyssna på detta avsnitt behöver du prenumerera på KBT-podden.

Om du visar din uppskattning och prenumererar gör du det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Här kan du se boktips mm och starta din prenumeration:   http://www.blienbattrebehandlare.se/6

 

Liria berättar kort om samtalsmetoden och förhållningssätt i MI. Om hur viktigt det är att minska motstånd och öka förändringsprat mm.

Liria berättar också om GRIT -  konsten om uthållighet och hur vi behöver locka fram och förstärka vad och vilka styrkor den ensamkommande använt sig av för att överleva och för att bibehålla sin värdighet trots allt.

Liria ger också några tips om hur man kan arbeta med tolk under MI-samtal.

 

 

Värd: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Liria Ortiz Leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, lärare i Motiverande samtal, utbildningskonsult, föreläsare, författare och vinnare av stora psykologpriset 2017.

 

Kontakt: info@blienbattrebehandlare.se

7. Anknytning och basala psykologiska behov. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna Ehnvall.
Premium

7. Anknytning och basala psykologiska behov. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna Ehnvall.

October 30, 2017

I dagens avsnitt intervjuar Lena Olsson-Lalor Anna Ehnvall i ämnet anknytning och basala psykologiska behov.

För att lyssna på detta avsnitt behöver du prenumerera på KBT-podden.

Om du visar din uppskattning och prenumererar gör du det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Här kan du se boktips mm och börja prenumerera: http://www.blienbattrebehandlare.se/7

 

Anknytning är ett av de 4 basala psykologiska behoven och anknytningsstörning är den största riskfaktorn för mental ohälsa.

I avsnittet beskrivs de olika anknytningsmönster som vi alla formar genom livet, med start redan i barndomen och som följer oss genom livet. Hon beskriver också om de övriga basala psykologiska behoven. 

Beroende på vårt anknytningsmönster, är det lättare eller svårare att tillgodose de övriga basala psykologiska behoven.

Det finns mycket man kan göra för att hjälpa klienterna att gå från otrygghet till att känna sig mer trygg, först i terapirummet och sedan i sin vardag och här ges fina tips till behandlare.

 

Värd: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Anna Ehnvall är Med. Dr. specialist i psykiatri. Leg. psykoterapeut med kognitiv riktning, Handledare och lärare i KBT. 

 

 

 

Kontakt: info@blienbattrebehandlare.se 

8. Den terapeutiska alliansen i KBT - Gruppdiskussion. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.
Premium

8. Den terapeutiska alliansen i KBT - Gruppdiskussion. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

November 13, 2017

I dagens avsnitt diskuteras den terapeutiska alliansen och  alliansskapande.

Vi samlas en tidig morgon för att reflektera kring vad allians är, hur man skapar allians och vilka tekniker jag som terapeut behöver använda.

 

För att lyssna på detta avsnitt behöver du prenumerera på KBT-podden.

Om du visar din uppskattning och prenumererar gör du det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Här kan du se boktips mm och starta din prenumeration: 

http://www.blienbattrebehandlare.se/8

 

Värd: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. 

Övriga medverkande är studerande vid KBTarnas grundläggande psykoterapiutbildning, KBT 2017.

 

Kontakt: info@blienbattrebehandlare.se 

9. Compassionfokuserad terapi - CFT. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Christina Andersson.
Premium

9. Compassionfokuserad terapi - CFT. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Christina Andersson.

November 27, 2017

I detta avsnitt intervjuar Lena Olsson-Lalor Christina Andersson i ämnet Compassion och  Compassionfokuserad terapi.

 

För att lyssna på detta avsnitt behöver du prenumerera på KBT-podden.

Om du visar din uppskattning och prenumererar gör du det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Här kan du se boktips mm och starta din prenumeration: 

http://www.blienbattrebehandlare.se/9

 

 

I avsnittet får vi en definition av compassion och veta vad målet är för compassionfokuserad terapi (CFT). 

Önskan om den trygga hjärnan, obalansen i 3-cirkelmodellen och om hur självkritik är en strategi för att hantera skam. 

 

Värd: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Christina Andersson är leg. psykolog, yogalärare och forskar om Compassion som en ny stresshanteringsmetod vid Karolinska Institutet.

 

 

Kontakt: info@blienbattrebehandlare.se 

10. Tydlig intention och agenda - Motiverande samtal Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Liria Ortiz.

10. Tydlig intention och agenda - Motiverande samtal Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Liria Ortiz.

December 1, 2017

Om att ha en tydlig intention och agenda när man använder motiverande samtal

 

Detta är ett avsnitt från KBT-poddens julkalender 2017.

 

Om du vill höra hela avsnittet om Motiverande samtal (MI) och GRIT kan du prenumerera på KBT-podden. 

Genom att visa din uppskattning och börja prenumerera gör du det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Här finner du boktips mm och kan starta din prenumeration: 

http://www.blienbattrebehandlare.se/6 

 

Värd: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Medverkande: Liria Ortiz leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, lärare i Motiverande samtal, utbildningskonsult, föreläsare, författare och vinnare av stora psykologpriset 2017.

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Kontakt: info@blienbattrebehandlare.se