KBT-podden
100. Terapeuters upplevelse av framgångsrika och misslyckade terapier del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Andrzej Werbart

100. Terapeuters upplevelse av framgångsrika och misslyckade terapier del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Andrzej Werbart

May 20, 2019

Terapeuters upplevelse av framgångsrika och misslyckade terapier del 2

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Andrzej Werbart

 

Hur upplever terapeuten sitt arbete i framgångsrika terapier?

Vilken motivation och vilka verktyg beskriver terapeuten att hen använt i framgångsrika  terapier?

Hur ser upplevelsen ut när terapin misslyckas?

 

Lena Olsson-Lalor intervjuar Andrzej Werbart i ämnet terapeuters upplevelse av framgångsrika terapier eller misslyckade terapier. 

De hjälper att sortera, informera och inspirera dig till att bli en bättre behandlare.

 

Andrzej Werbart är Leg. psykolog och professor i klinisk psykologi. Hans huvudsakliga intresseområde är psykoterapiforskning och psykoanalytisk forskning. Han studerar förändringsprocesser i psykoterapi och utfall av psykoterapeutisk behandling för olika patientgrupper och terapityper. Andrzej Werbart arbetar vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

För boktips, hållpunkter med mera, besök KBT-podden på Bli en bättre behandlare:

http://www.blienbattrebehandlare.se/100-terapeuters-upplevelse-av-framgangsrika-och-misslyckade-terapier-del-2/

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:

https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 

Klippning: Camilla Andersson 

https://www.facebook.com/blienbattrebehandlare/

99. Terapeuters upplevelse av framgångsrika och misslyckade terapier del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Andrzej Werbart

99. Terapeuters upplevelse av framgångsrika och misslyckade terapier del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Andrzej Werbart

May 13, 2019

Terapeuters upplevelse av framgångsrika och misslyckade terapier del 1

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Andrzej Werbart

 

Hur upplever terapeuten sitt arbete i framgångsrika terapier?

Vilken motivation och vilka verktyg beskriver terapeuten att hen använt i framgångsrika  terapier?

Hur ser upplevelsen ut när terapin misslyckas?

 

Lena Olsson-Lalor intervjuar Andrzej Werbart i ämnet terapeuters upplevelse av framgångsrika terapier eller misslyckade terapier. 

De hjälper att sortera, informera och inspirera dig till att bli en bättre behandlare.

 

Andrzej Werbart är Leg. psykolog och professor i klinisk psykologi. Hans huvudsakliga intresseområde är psykoterapiforskning och psykoanalytisk forskning. Han studerar förändringsprocesser i psykoterapi och utfall av psykoterapeutisk behandling för olika patientgrupper och terapityper. Andrzej Werbart arbetar vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

För boktips, hållpunkter med mera, besök KBT-podden på Bli en bättre behandlare:

http://www.blienbattrebehandlare.se/99-terapeuters-upplevelse-av-framgangsrika-och-misslyckade-terapier-del-1/ 

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:

https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 

Klippning: Camilla Andersson 

https://www.facebook.com/blienbattrebehandlare/

98. Ingång till spelberoende - klientfall Hasardspelsyndrom del 3 Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Mirja Vahlström

98. Ingång till spelberoende - klientfall Hasardspelsyndrom del 3 Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Mirja Vahlström

May 5, 2019

Ingång till spelberoende - klientfall Hasardspelsyndrom del 3

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Mirja Vahlström

 

Vilka inlärningsingångar är vanliga vid spelberoende ?

Hur ser händelseförloppet ut vid inlärningen och sedan vid behov av behandling?

Vad bör man satsa på i behandlingen om det finns samsjuklighet?  

Lena Olsson-Lalor och Mirja Vahlström diskuterar ingång till spelberoende, intermittent förstärkning och KBT-behandling. De hjälper att sortera, informera och inspirera dig till att bli en bättre behandlare.

Mirja Vahlström är KBT-terapeut och CRA-behandlare.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

För boktips, hållpunkter med mera, besök KBT-podden på Bli en bättre behandlare:

https://www.blienbattrebehandlare.se/98-ingang-till-spelberoende---klientfall/

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:

https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 

Klippning: Camilla Andersson 

https://www.facebook.com/blienbattrebehandlare/

97. KBT-behandling vid spelberoende Hasardspelsyndrom del 2 Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Jakob Jonsson

97. KBT-behandling vid spelberoende Hasardspelsyndrom del 2 Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Jakob Jonsson

April 29, 2019

KBT-behandling vid spelberoende Hasardspelsyndrom del 2 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Jakob Jonsson

 

KBT är den behandling som gett bäst resultat vid spelberoende.

Med hjälp av KBT och Motiverande samtal kan man även hantera ambivalensen som ofta är återkommande.

Vilka delar ingår i en KBT-behandling vid spelberoende?

Hur kan tankefällan ”återfall” visa sig?

Hur förknippar man sug med kontakten med långsiktiga positiva konsekvenser för  spelfritt leverne?

Lena Olsson-Lalor intervjuar Jakob Jonsson i ämnet spelberoende. I DSM-5 kallas det hasardspelsyndrom.

Vi hjälper dig att sortera, informera och inspirera dig att bli en bättre behandlare i att bemöta och behandla spelberoende.

Jakob Jonsson är legitimerad psykolog. Sedan 1992 har han arbetat med både forskning och behandling av spelberoende.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

För boktips, hållpunkter med mera, besök KBT-podden på Bli en bättre behandlare:

https://www.blienbattrebehandlare.se/97-kbt-behandling-vid-spelberoende/

 

Kontakt/länkar:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se

http://www.silabs.se/

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:

https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 

Klippning: Camilla Andersson 

https://www.facebook.com/blienbattrebehandlare/

 

96. Vad är spelberoende? Hasardspelsyndrom del 1 Bli en bättre behandlare och Lena Olsson-Lalor. Gäst: Jakob Jonsson

96. Vad är spelberoende? Hasardspelsyndrom del 1 Bli en bättre behandlare och Lena Olsson-Lalor. Gäst: Jakob Jonsson

April 22, 2019

Vad är spelberoende? Hasardspelsyndrom del 1 

Bli en bättre behandlare och Lena Olsson-Lalor

Gäst: Jakob Jonsson

 

Vilka inlärningsmönster är vanliga hos spelare?

Vad menas med jakten på vinsten och vilken belöning får spelaren?

Vilken är en vanlig tankefälla hos spelare?

Lena Olsson-Lalor intervjuar Jakob Jonsson i ämnet spelberoende. I DSM-5 kallas det hasardspelsyndrom.

Vi hjälper dig att sortera, informera och inspirera dig att bli en bättre behandlare i att bemöta och behandla spelberoende.

Jakob Jonsson är legitimerad psykolog. Sedan 1992 har han arbetat med både forskning och behandling av spelberoende.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

För boktips, hållpunkter med mera, besök KBT-podden på Bli en bättre behandlare:

https://www.blienbattrebehandlare.se/96-vad-ar-spelberoende?/ 

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se

 

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:

https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 

Klippning: Camilla Andersson 

https://www.facebook.com/blienbattrebehandlare/

 

95. Klientfall livskompassen med Bli en bättre behandlare och Lena Olsson Lalor. Gäst: Mirja Vahlström

95. Klientfall livskompassen med Bli en bättre behandlare och Lena Olsson Lalor. Gäst: Mirja Vahlström

April 15, 2019

Klientfall livskompassen med Bli en bättre behandlare och Lena Olsson Lalor.

Gäst: Mirja Vahlström. 

Lena Olsson-Lalor och Mirja Wahlström fyller i livskompassen för två klienter. Livskompassen för Daniel som lider av genuint låg självkänsla och symtom på depression samt för Leila som lider av maladaptiv perfektionism och symtom på stress och utmattning.

Lena och Mirja hjälper dig att sortera, informera och inspirera dig till att bli en bättre behandlare.

Mirja Vahlström KBT-terapeut

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

För boktips, hållpunkter med mera, besök KBT-podden på Bli en bättre behandlare:

https://www.blienbattrebehandlare.se/95-klientfall-livskompassen/

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se

https://www.makowerpsykologi.se/ 

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:

https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 

Klippning: Camilla Andersson 

https://www.facebook.com/blienbattrebehandlare/

 

 

94. Fallbeskrivningar - genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism med Bli en bättre behandlare och Lena Olsson Lalor. Gäst: Mirja Vahlström

94. Fallbeskrivningar - genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism med Bli en bättre behandlare och Lena Olsson Lalor. Gäst: Mirja Vahlström

April 8, 2019

Fallbeskrivningar - genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism med Bli en bättre behandlare och Lena Olsson Lalor.

Gäst: Mirja Vahlström

Hur kan vi hitta vilken typ av självkänsla klienten har utifrån en traditionell SORK eller funktionsanalys? 

Lena Olsson-Lalor och Mirja Wahlström diskuterar två fall: Daniel med symtom av depression och Leila med symtom av stress och utmattning.

 

Mirja Vahlström KBT-terapeut

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

För boktips, hållpunkter med mera, besök KBT-podden på Blienbättrebehandlare:

https://www.blienbattrebehandlare.se/94-fallbeskrivningar---genuint-lag-sjalvkansla-och-maladaptiv-perfektionism/  

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se

https://www.makowerpsykologi.se/ 

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:

https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 

Klippning: Camilla Andersson 

https://www.facebook.com/blienbattrebehandlare/

93. Behandla genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism med KBT  - Självkänsla och perfektionism del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor  Gäst: Irena Makower

93. Behandla genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism med KBT - Självkänsla och perfektionism del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Irena Makower

April 1, 2019

Hur gör man en SORK eller en konceptualisering när det gäller självkänsla och perfektionism?

Hur ser behandlingen ut för dessa transdiagnostiska problem?

I tredje delen av självkänsla och perfektionism hjälper Irena Makower oss att sortera,  informera och inspirera oss till att arbeta med självkänsla och perfektionism i terapi.

Irena Makower är docent i psykologi, specialist i klinisk psykologi, leg psykolog/leg psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

För boktips, hållpunkter med mera, besök KBT-podden på Blienbättrebehandlare:

https://www.blienbattrebehandlare.se/93-behandla-genuint-lag-sjalvkansla-och-maladaptiv-perfektionism-med-kbt---sjalvkansla-och-perfektionism-del-3/ 

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se

https://www.makowerpsykologi.se/ 

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:

https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 

Klippning: Camilla Andersson 

https://www.facebook.com/blienbattrebehandlare/

92. Psykoterapeutiska interventioner för självkänsla och perfektionism - Självkänsla och perfektionism del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor  Gäst: Irena Makower

92. Psykoterapeutiska interventioner för självkänsla och perfektionism - Självkänsla och perfektionism del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Irena Makower

March 25, 2019

Vad är det vi ska behandla när det kommer till självkänsla?

På vilket sätt är självkänsla och perfektionism  transdiagnostiskt?

I  andra delen av självkänsla och perfektionism hjälper Irena Makower oss att sortera,  informera och inspirera oss till att arbeta med självkänsla och perfektionism i terapirummet.

Irena Makower är docent i psykologi, specialist i klinisk psykologi, leg psykolog/leg psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

För boktips, hållpunkter med mera, besök KBT-podden på Blienbättrebehandlare:

https://www.blienbattrebehandlare.se/92-psykoterapeutiska-interventioner-for-sjalvkansla-och-perfektionism---sjalvkansla-och-perfektionism-del-2/

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se

https://www.makowerpsykologi.se/ 

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:

https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 

Klippning: Camilla Andersson 

https://www.facebook.com/blienbattrebehandlare/

91. Vad är självkänsla? - Självkänsla och perfektionism del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor  Gäst: Irena Makower

91. Vad är självkänsla? - Självkänsla och perfektionism del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Irena Makower

March 18, 2019

Visste du att man kan tänka  självkänsla på många olika sätt för att kunna förstå och arbeta med våra patienter bättre?

Implicit och explicit, hög och låg, trygg och otrygg, kongruent och inkongruent, stabil och instabil.

Hur kan man skilja mellan en perfektionism som skapar lidande för patienten kontra  den perfektionism som istället är en drivkraft?

I dagens avsnitt hjälper Irena Makower oss att sortera, informera och inspirera oss till att arbeta med självkänsla och perfektionism i terapirummet.

Irena Makower är docent i psykologi, specialist i klinisk psykologi, leg psykolog/leg psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

För boktips, hållpunkter med mera, besök KBT-podden på Blienbättrebehandlare:

http://www.blienbattrebehandlare.se/91-vad-ar-sjalvkansla?---sjalvkansla-och-perfektionism-del-1/

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se

https://www.makowerpsykologi.se/ 

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm:

https://gansub.com/s/gLEQ37YYT8cLF/ 

Klippning: Camilla Andersson 

https://www.facebook.com/blienbattrebehandlare/